Disclaimer website PENSIOENEN.COM

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij PENSIOENEN.COM streeft naar het geven van correcte en actuele publieksinformatie. PENSIOENEN.COM is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de publieksinformatie – of de interpretatie ervan – op de website.

PENSIOENEN.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van de website, daaronder maar niet uitsluitend begrepen, het gebruik van de zogenaamde testen en rekentools of iets dergelijks en de uitkomsten ervan. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. PENSIOENEN.COM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook is PENSIOENEN.COM niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die naar onze website (PENSIOENEN.COM) verwijzen.

PENSIOENEN.COM behoudt zich het auteursrecht op deze website voor.®

error: Copyright PENSIOENEN.COM