AOW (D) – hoogte uitkering – leefvorm

door | jul 31, 2020

De pagina behandelt:


*waar de hoogte van de AOW-uitkering van afhankelijk is;
*voor welke personen de AOW een ouderdomspensioen kent;
*hoeveel de AOW-uitkering in een percentage van het nettominimumloon bedraagt;
*wat het nettominimumloon is.

 

 

Waarvan is de hoogte van de AOW-uitkering afhankelijk?

 

•  De hoogte van de AOW-uitkering:

   ▪  is vooralsnog onafhankelijk van het inkomen.

 

•  De hoogte van de uitkering:

   ▪  is verder afhankelijk van de leefvorm van de AOW-er;

        ▪  (art. 9 lid 1 AOW en art. 9 lid 5a AOW).

 

 

Voor welke personen, kent de AOW een

ouderdomspensioen?

 

•  De AOW kent een ouderdomspensioen voor:

   ▪  de ongehuwde pensioengerechtigde;

        ▪  de gehuwde pensioengerechtigde.

 

•  De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan:

   ▪  het nettominimumloon  (brutominimumloon minus inhoudingen);

        ▪  (art. 9 lid 2 en lid 3 AOW).

 

 

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering, uitgedrukt in

een percentage van het nettominimumloon?

 

•  De AOW-uitkering bedraagt voor:

 

   ▪  de ongehuwd pensioengerechtigde:

        ▪  70% van het nettominimumloon;

 

   ▪  de gehuwd pensioengerechtigde:

        ▪  50% van het nettominimumloon.

 

 

Wat is het nettominimumloon?

 

•  Het nettominimumloon:

 

   ▪  is het brutominimumloon minus:

        ▪  loonbelasting;

             ▪  premies volksverzekeringen;

 

   ▪  rekening houdend met

        ▪  de toepasselijke heffingskortingen voor een AOW’er;

 

   ▪  en de inkomensafhankelijke bijdrage;

        ▪  art. 41 Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

 

Related Entries

error: Copyright PENSIOENEN.COM