Arbeidsovereenkomst (A) – werknemer-werkgever

door | mrt 14, 2019

Wat is een arbeidsovereenkomst?

 

•  Een arbeidsovereenkomst:

   ▪  is volgens art. 7:610 lid 1 BW is een overeenkomst,

 

   ▪  waarbij de ene partij, de werknemer,

 

   ▪  zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever,

        ▪  tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

 

 

Wanneer, kunnen de bepalingen van twee

overeenkomsten van toepassing zijn?

 

•  Indien een overeenkomst:

   ▪  zowel aan de omschrijving van lid 1 voldoet,

 

   ▪  als aan die van een andere,

        ▪  door de wet geregelde bijzondere soort van overeenkomst,

 

   ▪  zijn de bepalingen van lid 1

        ▪  en de voor de andere soort van overeenkomst,

             ▪  gegeven bepalingen naast elkaar van toepassing.

 

 

•  In geval van strijd:

   ▪  zijn de bepalingen van lid 1 van toepassing;

        ▪  (art. 7: 610 lid 2 BW).

 

 

Wanneer, is er tevens sprake van een

arbeidsovereenkomst?

 

•  Van een arbeidsovereenkomst :

   ▪  is tevens sprake indien hij/zij,

 

   ▪  voor een ander tegen beloning door die ander,

        ▪  gedurende drie opeenvolgende maanden,

 

   ▪  wekelijks dan wel gedurende

        ▪  ten minste twintig uren per maand arbeid verricht;

                  ▪  (art. 7:610a BW).

 

 

Hoe wordt de omvang van arbeid gekwalificeerd,

indien een arbeidsovereenkomst, tenminste

drie maanden heeft geduurd?

 

•  Indien:

   ▪  een arbeidsovereenkomst

        ▪  ten minste drie maanden heeft geduurd,

 

   ▪  wordt de bedongen arbeid in enige maand,

        ▪  vermoed een omvang te hebben,

 

   ▪  gelijk aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand,

        ▪  in de drie voorafgaande maanden.

             ▪  (art. 7:610b BW).

 

 

Wat is een werkgever bij een arbeidsovereenkomst

verplicht?

 

•  De werkgever:

   ▪  is bij een arbeidsovereenkomst verplicht, de werknemer haar/zijn loon,

 

        ▪  op de in de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd te voldoen;  

             ▪  (art. 7:616 BW).

 

 

Welke aansprakelijkheid, hebben een werkgever

en diens opdrachtgever naar een werknemer?

 

•  Beiden:

   ▪  zijn hoofdelijk aansprakelijk,

        ▪  voor betaling van:

 

   ▪  het aan de werknemer verschuldigde loon,

        ▪  indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever,

 

   ▪  ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht,

        ▪  of een overeenkomst van aanneming van werk;

             ▪  (art. 7:616a lid 1 BW).

 

 

Welke aansprakelijkheid hebben een werkgever, een

opdrachtgever, of aannemer naar een werknemer?

 

•  Alle partijen:

   ▪  zijn aansprakelijk voor betaling,

        ▪  van het aan de werknemer verschuldigde loon,

 

   ▪  indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever,

        ▪  ter uitvoering van een of meer tussen een opdrachtgever,

             ▪  opdrachtnemer of aannemer gesloten overeenkomsten.

                  ▪  (art. 7:616b lid 1 BW).

 

 

Related Entries

error: Copyright PENSIOENEN.COM