Arbowet (6) – stappenplan – RI&E – regelingen

door | mrt 15, 2019

Waarop moet een (grote) werkgever altijd letten?

 

•  Een werkgever:

   ▪  moet er altijd op letten dat de OR of PVT,

 

   ▪  de werkgever moet adviseren,

        ▪  bij de keuze van de preventiemedewerker en

 

   ▪  en moet instemmen

        ▪  met de persoon en de positionering

             ▪  van de preventiemedewerker in de organisatie.

 

 

Waarvoor heeft de werkgever altijd instemming nodig,

van de OR of PVT?

 

•  Een werkgever:

   ▪  heeft altijd instemming nodig van de OR of PVT,

        ▪  als er regelingen voor arbozorg worden ingesteld,

             ▪  of als deze veranderen.

 

•  De werkgever kan er dan voor zorgen:

   ▪  dat er één of meer vertegenwoordiger(s),

        ▪  van de OR of PVT in de arbogroep zit(ten)

             ▪  en dat duidelijke afspraken over hun rol worden gemaakt.

 

 

Wat is stap 3 van het stappenplan?

 

•  Stap 3 van het stappenplan:

   ▪  er worden eisen gesteld aan het arbocontract.

 

•  De eisen:

   ▪  die een werkgever samen met de arbogroep stelt aan de arbozorg,

 

   ▪  bepalen de vorm en inhoud van het arbocontract,

        ▪  maar er zijn ook een aantal wettelijke eisen,

             ▪  waaraan een arbocontract moet voldoen.

 

 

Wat is een werkgever wettelijk verplicht, in het kader van

stap 3 van het stappenplan?

 

•  Een werkgever:

   ▪  is wettelijk verplicht een arbodienstverlener in te schakelen.

 

•  Deze arbodienstverlener is er onder andere voor:

   ▪  het toetsen van en het adviseren

 

   ▪  over de risico-inventarisatie en evaluatie,

        ▪  (RI&E, art. 14 lid 1a Arbowet).

             ▪  en voor het begeleiden van verzuim.

 

 

Wat is sinds 2017 in het basiscontract van de Arbowet

vastgelegd?

 

•  Sinds 2017:

   ▪  gelden nieuwe wettelijke voorwaarden,

        ▪  die zijn vastgelegd in het basiscontract; 

             ▪  (art. 13 Arbowet en art. 14 Arbowet)

 

•  Een werkgever:

   ▪  kan tevens nog extra maatregelen in het arbocontract opnemen.

 

•  Deze extra maatregelen:

   ▪  zijn niet wettelijk verplicht,

        ▪  maar zijn wel belangrijk voor de organisatie.

 

•  Er dient verder in het arbocontract te worden vastgelegd:

   ▪  dat de privacy van medewerkers wordt nageleefd  

        ▪  en vooral hoe dit zal gebeuren.

            ▪  (art. 29a Arbowet).

 

 

Related Entries

error: Copyright PENSIOENEN.COM