Wet IOAW (3) – IOAW-uitkering – aanvraag – einde

door | aug 6, 2019

Hoeveel bedraagt een IOAW-uitkering per 1 juli 2019?

 

•  De IOAW-uitkering is voor:

 

   ▪  a) de werkloze werknemer, evenals de echtgenoot:

        ▪  die beiden 21 jaar of ouder zijn,

             ▪  netto per maand € 736,02 (€ 732,54 per 1 januari 2019);

                  ▪  (art. 5 lid 3a Wet IOAW).

 

 

  ▪  b) de alleenstaande werkloze werknemer:

        ▪  die met een of meer meerderjarige personen,

             ▪  in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft:

 

        ▪  netto per maand € 736,02 (€ 732,54 per 1 januari 2019);

             ▪  op basis van kostendelersnorm;

                  ▪  (art. 5 lid 3b Wet IOAW).

 

 

  ▪  c) de alleenstaande werkloze werknemer van 23 jaar of ouder:

        ▪  netto per maand € 1.030,42 (€ 1.025,55 per 1 januari 2019).

             ▪  (art. 5 lid 4 Wet IOAW).

 

 

•  In de IOAW-uitkering:

   ▪  is een vakantie-uitkering begrepen.

        ▪  De vakantie-uitkering bedraagt 8/108 is 7,41%; 

             ▪  (art. 9 lid 2 Wet IOAW).

 

•  Er kan verder een premie worden gegeven:

   ▪  indien de gerechtigde of haar/zijn partner gaat werken.

 

 

Waar dient een IOAW-uitkering te worden aangevraagd?

 

•  Een IOAW-uitkering:

   ▪  kan worden aangevraagd bij de gemeente

        ▪  waarin de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en werkloze werknemer woont;

             ▪  (art. 11 Wet IOAW).

 

 

•  De uitkering wordt betaald:

   ▪  tot de dag waarop de gewezen werkloze,

        ▪  de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;

             ▪  (art. 22 Wet IOAW) en

             ▪  (art. 7a, lid 1 AOW).

 

 

Wanneer eindigt de uitkering?

 

•  De uitkering eindigt:

 

   ▪  a) bij overlijden van de echtgenoot van de werkloze werknemer,

        ▪  en wordt betaald tot en met één maand na de dag van het overlijden

             ▪  en betaald naar de voordien voor beiden vastgestelde grondslag;

                  ▪  (art. 23 lid 1 Wet IOAW).

 

 

   ▪  b) bij overlijden van de werkloze werknemer,

        ▪  en wordt betaald tot en met één maand na de dag van het overlijden

             ▪  en betaald naar de voordien vastgestelde grondslag aan:

 

        ▪  de echtgenoot van de werkloze werknemer;

             ▪   of indien deze is overleden,

                  ▪  aan het kind of de kinderen in de zin van deze wet.

                       ▪  (art. 23 lid 2 Wet IOAW).

 

 

Related Entries

error: Copyright PENSIOENEN.COM