Geachte bezoeker,

Welkom op de website PENSIOENEN.COM!

In PENSIOENEN.COM zijn circa 2.000 vragen over 41 onderwerpen opgenomen. De antwoorden op deze vragen, met diverse (reken)voorbeelden en grafieken, behandelen (directie)pensioenen, waaronder scheiding en waardeoverdracht en allerlei andere inkomensvoorzieningen.

Ook worden antwoorden gegeven op vragen over andere actuele onderwerpen zoals arbeidsovereenkomst en ontslagvergoeding (met rekentool), de nieuwe Arbowet, belastingen, diverse vormen van samenleving, het eigen vermogen, nalatenschap, erfrecht en schenkingsrecht.

Vanuit de diverse wetten zijn permanente links aangebracht in de vragen en antwoorden van het betreffende onderwerp. In de interactieve website zijn tevens permanente links aangebracht met o.a. Ministerie van Financiën (Belastingdienst), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, CBS, De Nederlandse Bank, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

In de wiki zijn de onderwerpen in de vier pijlers vermeld. Met een klik op het onderwerp verschijnen de pagina’s met de betreffende vragen en antwoorden.

Voor gebruik van de wiki moet u ingelogd zijn. Zie hiervoor de mogelijkheden in abonneren. Indien u gebruik maakt van een maand- of jaarabonnement, kunt u een Word-document downloaden. Zie hiervoor onder Mijn menu.

In het document kunt u alle persoonlijke gegevens en verdere informatie, zoals abonnementen en verzekeringen van u en uw familieleden opnemen. Een compleet document is eigenlijk een must voor ieder gezin en van groot belang bij eventuele calamiteiten.

Voor vragen of opmerkingen verzoeken wij u ons te berichten via: info@pensioenen.com.

Met vriendelijke groet,

PENSIOENEN.COM ®

 

 

Lijfrenten (A) – rol fiscus – inkomensvoorzieningen

Lijfrenten (B) – verzekering – bancair – kenmerken

Lijfrenten (C) – lijfrentevormen – gericht – zuiver

Lijfrenten (D) – belastingwetgeving – drie regimes (Wet IB 2001 – Regime Brede Herwaardering – Regime pre-Brede Herwaardering)

Lijfrenten (E) – Wet IB 2001 – vormen van lijfrente

Lijfrenten (F) – overbruggingslijfrente – tijdelijke lijfrente

Lijfrenten (G) – overbruggingslijfrente – voorwaarden

Lijfrenten (H) – spaarrekening – beleggingsrecht

Lijfrenten (I) – bancaire lijfrenten – LSR – LBR (lijfrentespaarrekening – lijfrentebeleggingsrecht)

Lijfrenten (J) – voordelen/nadelen LSR of LBR – DGS (depositogarantiestelsel)

Lijfrenten (K) – verschillen – 1 – lijfrenteverzekering – bancaire lijfrente (verschillen in vormen van uitkering) 

Lijfrenten (L) – verschillen – 2 – lijfrenteverzekering – bancaire lijfrente (levenslange en tijdelijke uitkering bij ouderdom)

Lijfrenten (M) – verschillen – 3 – lijfrenteverzekering – bancaire lijfrente (nabestaandenuitkering familie – geen familie – kinderen)

Lijfrenten (N) – verschillen – 4 – lijfrenteverzekering – bancaire lijfrente (nabestaandenuitkering – afkoop – erfbelasting)

Lijfrenten (O) – omzetten in een andere lijfrente – 1 (van een lijfrenteverzekering in een bancaire lijfrente of andersom)

Lijfrenten (P) – omzetten in een andere lijfrente – 2 (niet mogelijk bij nabestaandenlijfrente – uiterlijke termijn waarop een lijfrente ingaat) (Bereken welke lijfrente u voor uw lijfrentekapitaal of bancaire lijfrentesaldo kunt aankopen) 

Lijfrenten (Q) – regime Brede Herwaardering – 1 (gefaciliteerde lijfrente – saldolijfrente)

Lijfrenten (R) – regime Brede Herwaardering – 2 (tijdelijke ouderdomslijfrente – overbruggingslijfrente)

Lijfrenten (S) – regime Pre-Brede Herwaardering -1 (oud regime – geen 1% sterftekans – schenken van lijfrentetermijnen)

Lijfrenten (T) – regime pre-Brede Herwaardering – 2 (geen belasting bij emigratie, afkoop, vervreemding – pas op met omzetting in bancair) 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Copyright PENSIOENEN.COM